SZTANDAROWE APOGEUM – 27 LIPCA 2019
SZTANDAROWE APOGEUM  – 27 LIPCA 2019

Na spotkaniu Komendy Jednostki z przedstawicielami Społecznego Komitetu Fundacyjnego, wstępnie zaakceptowano przedstawiony przez ppor. Bartosza Malińskiego ramowy projekt cyklu przedsięwzięć organizacyjno-promocyjnych obchodów jubileuszu 20-lecia stacjonowania Bazy Lotniczej JPR na Barytowych Wzgórzach. Zawiera on szeroki wachlarz imprez  towarzyszących głównym uroczystościom rocznicowym, których apogeum przypadnie na sobotę, 27 lipca br. tj. na czas tradycyjnie odbywającej się  kolejnej, już XII edycji dorocznego Święta Krainy Barytowych Wzgórz. Jednak tym razem, z uwagi na brak możliwości organizacji jej na nieruchomości ogólnodostępnej stanowiącej własność gminy, obchody planowane są jedynie na terenie bazy. Tam też będzie mieć miejsce uroczystość poświęcenia i wręczenia załodze BL „Baryt” sztandaru ufundowanego przez środowiska patriotyczno-wojskowe jako wyrazu społecznego uznania i symbolu wierności dewizie: Bóg – Honor – Ojczyzna. Udział w tym niecodziennym wydarzeniu  zapowiedziało już wielu dostojnych gości oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków naszej formacji. Jak informuje szefostwo Komitetu Fundacyjnego, prace nad wykonaniem sztandaru są już mocno zaawansowane. Jednocześnie nadal trwa akcja gromadzenia środków na koncie fundacyjnym KPR RP:  70 8658 0009 0007 2759 2000 0010 (z dopiskiem „sztandar”).