SZTANDAR W BLASKU JUBILEUSZU
SZTANDAR W BLASKU JUBILEUSZU

Kulminacyjnym punktem uroczystości jubileuszu 20-lecia stacjonowania na Barytowych Wzgórzach bazy lotniczej JPR było uhonorowanie jej załogi Sztandarem ufundowanym przez środowiska lotnicze, ratownicze i wojskowe. Ceremonię  poświęcenia i wręczenia poprzedziła polowa Msza święta w intencji pilotów i spadochroniarzy JPR, którą odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego,  gen. bryg. dr Józef Guzdek. W koncelebrze uczestniczyli kapelani wojskowi oraz proboszczowie z okolicznych parafii.  Bezpośrednio po Mszy miał miejsce patriotyczny koncert Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota” pod kierownictwem mgr Urszuli Regulskiejsierż. Stanisława Kubicza. W części zasadniczej ceremonii wojskowej, po meldunku dowódcy uroczystości kpt. dr Tomasza Kaczmarczyka (d-ca Sekcji Rat. Specjalnego JPR) oraz powitaniu i podniesieniu, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, flagi państwowej, na placu apelowym wylądował instruktor spadochronowy Jednostki, asp. rat. Bartosz Miara z Aktem Nadania Sztandaru, z treścią którego zebranych zapoznała mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk, (wychowanka JPR, ratownik i wieloletni instruktor). Poświęcony przez J.E. Biskupa Polowego WP, Sztandar z rąk dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, gen. bryg. dr Sławomira Drumowicza odebrał komendant Jednostki st. sierż. Jan Cz. Kusek (który podobnie jak pan generał w żołnierskim życiorysie ma wieloletnią służbę w elitarnej 62 Kompanii Specjalnej „Commando”). Świadkami tego podniosłego wydarzenia było szczególnie liczne grono zaproszonych gości, wśród nich senator RP Krzysztof Mróz, wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński oraz generałowie Marek OlbrychtRyszard Dąbrowa. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ reprezentowała Pani Dorota Szwejser. Licznie reprezentowane były współdziałające z JPR instytucje, służby i jednostki – w tym policji, straży pożarnych oraz Sił Zbrojnych, oraz delegacja Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, której przewodził ich (i nasz) kapelan, ks. kpt. Przemysław Tur. Swój udział zaznaczyły również delegacje szkół, w których JPR patronuje klasom o profilu wojskowym i lotniczym.  By uczestniczyć wspólnie w tej podniosłej ceremonii,  zjechali się  z różnych stron kraju i zagranicy sympatycy i przyjaciele naszej formacji, a przede wszystkim byli wychowankowie, absolwenci od dwóch dekad prowadzonych tu kursów i szkoleń:  piloci, ratownicy, żołnierze i funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Wśród nich był też pierwszy kapelan złotoryjskich spadochroniarzy, czcigodny ks. sierż. rez. Mariusz Witczak. Zgromadzeni w poczuciu wielkiej satysfakcji odebrali fakt odznaczenia Sztandaru BL Baryt, Srebrnym Krzyżem Zasługi Korpusu Formacji Ratowniczych RP. Jego dekoracji dokonał Szef polskich specjalsów, w asyście ppłk Feliksa Bielawskiego, a na zasłużonych w służbie operacyjno-ratowniczej oraz w działaniach szkoleniowych spadł grad odznaczeń, wyróżnień i awansów. Nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnią Służbę udekorowani przez Wicewojewodę Dolnośląskiego zostali kpt. inst.-pil. inż. Jacek Szczerbaasp. rat. inż. Piotr Pawłowicz, a Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości ppor. Bartosz Maliński. Natomiast Minister Obrony Narodowej wyróżnił Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju mjra Stanisława Napierałę. Lek. pchor. rez. Janusz Chudyba został przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego uhonorowany Medalem „Milito Pro Christo” a dziesięcioro żołnierzy – oficerów i podoficerów Medalami „W Służbie Bogu i Ojczyzny ”. Podobnie Komendant Korpusu FR RP, Srebrnymi Medalami Zasługi FR RP wyróżnił 14 osób, w tym  szczególnie zasłużonych w budowę infrastruktury lotniczej- poznańskich przedsiębiorców panów Krzysztofa Raczek i Romana Drozd. Takim samym Medalem za równie trudny do przecenienia wkład w usprzętowienie Jednostki, odznaczony został pan Jarosław Skalik.  W tej grupie znalazło się też zacne grono szkoleniowców, z instruktorem-pilotem sierż. Jackiem Dziedzio na czele. Dekoracji tej grupy zasłużonych dokonał gen. bryg. Marek Olbrycht. Niezwykle wzruszającym momentem było przekazanie przez J.E. bp gen. bryg. dr Józefa Guzdka synom tragicznie zmarłych pilotów: śp. śp. kpt. pil. Janusza Cygańskiego, asp. sztab. pil. Janusza Sławikasierż. pil. Krzysztofa Kaczmarka, pośmiertnie nadanych Srebrnych Krzyży Zasługi Korpusu. Medalami Brązowymi uhonorowano dwanaście osób, w tym ks. kpt. Marcina Janochęmł. asp. Pawła Wychrysta oraz mł. asp. Joannę Krupa. Dekoracji dokonał gen. Ryszard Dąbrowa, a Akty Mianowania na wyższe stopni służbowe grupie podoficerów z jednostek KFR RP wręczył Zastępca Komendanta Korpusu spec. rat. Jan Mieszała. Odchodzącemu do rezerwy płk Krzysztofowi Cholewińskiemu byli żołnierze 62. Kompanii Specjalnej „Commando” zgotowali uroczyste pożegnanie i w uznaniu wieloletniej, owocnej współpracy oraz okazywanej wielkiej życzliwości wręczyli specjalną, pamiątkową paterę z honorowym tytułem „Przyjaciela Commando”. Odbyło się to na terenie bazy w nowo otwartej Izbie Tradycji 62. Kompanii Specjalnej Commando.

Późnym popołudniem uczestnicy apelu autokarami udali się do pobliskiej wsi, gdzie w asyście żołnierzy-komandosów odbyło się odsłonięcie wzniesionego przez mieszkańców Stanisławowa obelisku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, którego dokonała wdowa po żołnierzu z 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, śp. por. Stefanie, pani Zofia Karabczyńska w asyście płk doc. dr hab. Jerzego Peszko – uczestnika walk w obronie ludności na Kresach Wschodnich, najstarszego oficera Polskiej Misji Wojskowej w Afganistanie. Kadeci Przysposobienia Wojskowego JPR w mundurach historycznych złożyli urny z ziemią z pól bitewnych (1920, 1939 i 1944) oraz miejsca śmierci (1963) ostatniego partyzanta II RP „wyklętego”, sierż. Józefa Franczaka ps. Lalek. Monument poświęcił uczestniczący w tym niecodziennym wydarzeniu J.E. Biskup Polowy Wojska Polskiego  gen. bryg. dr Józef Guzdek. W blasku zniczy, przy honorowych posterunkach komandosów JWK, spec. rat. Bartłomiej J. Andrzejewski odczytał Apel Pamięci, po czym złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała należny poległym żołnierzom „Śpij kolego” , a po cichej modlitwie za dusze zmarłych, w tej liczącej zaledwie 110 mieszkańców patriotycznej wioseczki w Krainie Barytowych Wzgórz, popłynęła na trzy trąbki, ulubiona przez św. Jana Pawła II melodia „Łzy Matki”.  Biskup wyrazy wielkiego uznania skierował do inicjatorów i wykonawców tego ważnego dla przyszłych pokoleń przedsięwzięcia, jakim było wzniesienie pamiątkowej budowli. W szczególności do niestrudzonego Władysława Micka, Grzegorza Walentynowicza, Zygmunta Witasa i Adama Nowakowskiego oraz pani Marzanny Dudziak. Za sprawą sierż. Przemysława Kapturskiego, w trakcie uroczystości członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Commando” ze Swarzędza prezentowali uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy „Commando” biorących udział w walkach pod Monte Cassino.

GALERIA: