SZTANDAR DLA „BARYTU”
SZTANDAR DLA „BARYTU”

Z inicjatywy grupy przyjaciół i sympatyków Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, dla podkreślenia jubileuszu 20-lecia stacjonowania bazy w Stanisławowie oraz jako wyraz uznania dla zaangażowania jej załogi w działania na rzecz ratownictwa oraz obronności państwa, powołano do życia do społeczny komitet fundacji  sztandaru dla BAZY LOTNICZEJ „BARYT”. Inicjatorzy, z których większość stanowią absolwenci szkoleń ratowniczych, wojskowych i lotniczych oraz przedstawiciele współpracującego z JPR Stowarzyszenia byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej :”Commando”, funkcję przewodniczącego tego ciała powierzyli prymusowi jednej z ostatnich edycji elitarnego, Spadochronowego Kursu Działań Specjalnych „Trawers”, obecnemu oficerowi 23. ŚPA,  ppor. mgr Bartoszowi Malińskiemu. W działaniach organizacyjnych wspierać go będzie dwóch zastępców, tj. z ramienia weteranów „Commando”  mgr inż. Andrzej Cyborowski, a ze strony władz Korpusu Formacji Ratowniczych RP spec. rat. mgr inż. Bartłomiej J. Andrzejewski.  Ponadto, w skład komitetu powołano grono szczególnie zacnych spadochroniarzy, między innymi mjr dr hab. inż. Barbarę Kaczmarczyk, chor. rez. Marka Stachowskiego, ks. kpt. Przemysława Tura, kpt. mgr inż. Sławomira Durkę i mł. asp. mgr inż. Pawła Wychrysta oraz prezesa Stowarzyszenia „Barytowe Wzgórza”-Władysława Micka. Poświęcenie i wręczenie załodze BL tego szczególnego symbolu wierności dewizie: Bóg – Honor -Ojczyzna, przewidziane jest w czasie lipcowego Święta Barytowych Wzgórz. Jak zapewnia przewodniczący komitetu na rachunku bankowym KFR funkcjonuje już specjalne „sztandarowe” subkonto : 70 8658 0009 0007 2759 2000 0010, toteż każdy może wspomóc realizację tego iście patriotycznego projektu.