SZKOLENIOWCY ODETCHNĘLI Z ULGĄ

Po wielomiesięcznym oczekiwaniu na upragnioną decyzję Ministra Obrony Narodowej, została  uruchomiona procedura rozdysponowania środków finansowych, przewidzianych                            w tegorocznym budżecie MON na realizacji przyjętych, publicznych zadań zleconych na rzecz obronności państwa. W przypadku tutejszej Jednostki przedsięwzięcia te obejmują szkolenia wojskowe, lotnicze i spadochronowo-desantowe dla żołnierzy rezerwy oraz kadetów Przysposobienia Wojskowego i uczniów z klas licealnych o profilu wojskowym. Specjaliści JPR od edukacji ogólnowojskowej nie mają większych obaw, co pełnej realizacji zadań wyszkoleniowych jeszcze w bieżącym roku, o tyle spece od lotnictwa, tam gdzie pogoda może zrobić wszystko, są pełni obaw. Ale jak to górale mówią, że albo będzie plucha albo babie lato. Wierząc w to drugie – tak trzymać.