SZKOLENIE LICEALISTÓW

Ponad 20 licealistów z klasy pierwszej o profilu wojskowym Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, odbywało tygodniowe szkolenie wojskowe na terenie Bazy Lotniczej „Baryt”. Kadrę tych ćwiczeń stanowili instruktorzy Jednostki.