SZKOLĄC SIĘ… PAMIĘTALI
SZKOLĄC SIĘ… PAMIĘTALI

Już siedemnaście lat trwa nieprzerwanie współpraca lubańskiego Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących z tutejszą Jednostką w realizacji zadań publicznych na rzecz obronności państwa w zakresie edukacji obronnej młodzieży. Ostatnio podopieczni inicjatorki tych wieloletnich działań, pani mgr Elizy Sławińskiej, kadeci z pierwszej klasy szkolnego Oddziału Przygotowania Wojskowego intensywnie ćwiczyli na poligonie bazy lotniczej Baryt, poznając wstępnie smak i tajniki wojskowego rzemiosła. Tradycyjnie, brali udział w zajęciach praktycznych, między innymi ze znajomości wojskowej broni strzeleckiej, podstaw taktyki lekkiej piechoty oraz wybranych elementów ratownictwa pola walki. 12 czerwca – w dniu pogrzebu 21-letniego sierż. Mateusza Sitka, na kilka godzin przerwali zajęcia, by w Złotoryi przed pomnikiem Niepodległości, wziąć udział w smutnej uroczystości oddania hołdu poległemu żołnierzowi na białoruskiej granicy. Przy dźwiękach syren zapalili znicze i wystawili uzbrojone posterunki honorowe. Po powrocie do bazy kontynuowali szkolenie wykonując strzelania  nr 1 z 7,62 mm AKM i 9 mm pistoletu wojskowego. Trenowani też rzut granatem F-1 oraz strzelania ze strzelby gładkolufowej Mossberg kal. 12/76. Natomiast istotne elementy służby wartowniczej przećwiczyli w trakcie nocnej ochrony ich obozu. Na zajęciach z tzw. atletyki terenowej kilku kadetów zadziwiło prezentowaną formą, na marszobiegu z bronią na 3.000 m uzyskując czasy przystające do tych wymaganych w trakcie selekcji do elitarnych jednostek specjalnych. Jest nadzieja, że po wcieleniu do sił zbrojnych – dadzą sobie radę. Na zakończenie  szkolenia zapoznawczego wszyscy jego uczestnicy z rąk komendanta JPR otrzymali stosowne Certyfikaty Wojskowego Ośrodka Edukacji Obronnej JPR i życzenia dobrych wakacji.