SZEF NA DYWANIKU

Komendant Jednostki uczestniczył, w pierwszym po listopadowych wyborach, spotkaniu roboczym z Burmistrzem Złotoryi, Robertem Pawłowskim. Dominującym tematem prowadzonych rozmów było funkcjonowanie JPR w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz najbliższe przedsięwzięcia Jednostki na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców nadkaczawskiego grodu. Włodarz miasta wysoko ocenił dotychczasowe działania operacyjno-ratownicze pododdziałów Jednostki i zapewnił o dalszym ich wspieraniu przez złotoryjski samorząd. Spotkanie w magistracie przebiegało w atmosferze pełnego zrozumienia. A gdzie tu przysłowiowy dywanik?