SZCZYPTA HUMANIZACJI

W dobowych ćwiczeniach aplikacyjnych w rejonie Jeziora Pilchowickiego uczestniczyli świeżo powołani ratownicy z Sekcji Poszukiwań Lotniczych oraz grupa kandydatów do służby w JPR. Zajęcia obejmowały szkolenie motorowodne oraz trening z zakresu ratowniczych technik wysokościowych. Ten drugi element ćwiczono na konstrukcji stalowego mostu kolejowego nad jedną z zatok tego akwenu. Po zapadnięciu zmroku pojazdy operacyjne do bazy powróciły puste, bo aspirującym do JPR zaaplikowano 50-kilometrowy marsz na orientację. W dniu następnym, w ramach postępującej humanizacji, zrezygnowano z zarządzenia zaprawy porannej (i śniadania). Ćwiczeniami kierował kpt. Tomasz Kaczmarczyk.