ŚWIĘTO BARYTOWYCH WZGÓRZ

Tradycyjnie w ostatnią sobotę lipca, już po raz XIII odbył się festyn wojskowy pn. Święto Krainy Barytowych Wzgórz. To obrosłe już lokalną tradycją, doroczne Spotkanie  Mieszkańców, Przyjaciół i Miłośników Stanisławowa, przyciągnęło i tym razem liczną publiczność. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: gen. Ryszard Dąbrowa, komendant – rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Przedstawiciel Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, ks. ppłk prałat Paweł Piontek, ppłk Maciej Majkowski z 4. WBR, mjr Kazimierz Poturalski w WKU Bolesławiec i Robert Pawłowski, Burmistrz Złotoryi oraz wiele innych, niezwykle zacnych osobistości. Bogaty program obchodów obejmował: Mszę polową w intencji byłych i obecnych Mieszkańców Barytowych Wzgórz, uroczystą zbiórkę Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, Apel Pamięci, występy artystyczne, pokazy skoków spadochronowych w wykonaniu żołnierzy rezerwy z JPR oraz działania pododdziału szturmowego PW. Była poczta polowa z okolicznościowym datownikiem i lokalnymi pocztówkami JPR, wystawa sprzętu wojskowego i broni strzeleckiej. Dla wszystkich obecnych serwowana była grochówka żołnierska i pieczone prosie oraz wiele innych lokalnych wiktuałów. W przerwie wielogodzinnej, wieczornej zabawy tanecznej, odbył się bogaty pokaz ogni sztucznych. W trakcie festynu kolportowano nowy, piąty już numer bezpłatnej jednodniówki „Echo Barytowych Wzgórz”.