ŚWIĄTECZNIE U BURMISTRZA

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, kadra Jednostki na zaproszenie Burmistrza Złotoryi uczestniczyła w uroczystym spotkaniu w trakcie którego miała miejsce dekoracja odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wśród zaproszonych gości był szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Leon Zięba i Komendant WKU Bolesławiec ppłk Andrzej Luka oraz licznego grono weteranów służby, żołnierzy WP i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Po części oficjalnej, z koncertem  utworów patriotycznych wystąpił Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezerwy „Rota”.