STRZELCY W DUCHU „COMMANDO”
STRZELCY W DUCHU „COMMANDO”

Dobiegły końca czterodniowe zajęcia poligonowe dla pododdziałów z Jednostek Strzeleckich „Stowarzyszenia Strzelców Rzeczypospolitej” Okręgu Śląskiego, większości z rejonu Katowic, Gliwic, Góry Śląskiej, Myślenic i Międzylesia, którymi dowodzili chor. ZS: Wiesław Wrona, chor. ZS Jan Czerwiński oraz mł. chor. ZS Zdzisław Łosiak. Program  szkolenia realizowanego  wspólnie przez instruktorów JPR i Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” na obiektach bazy lotniczej Baryt w Stanisławowie obejmował między innymi: elementy taktyki działań specjalnych, niektóre techniki przetrwania, ale głównie wyszkolenie ogniowe.  Po opanowaniu zagadnień natury teoretycznej, strzelania wojskowe wykonywano z 7,62 mm AKM i z broni krótkiej 9 mm: P-64, P-83, MAG Beretta 92S oraz  już kultowego Raka tj. PM-63. Zdaniem prowadzącego ten cykl zajęć , st. chor. sztab. Marcina Cedro, najwyższy stopień celności ognia z różnych typów broni uzyskał st. strz. Filip Mierzwa (JS Międzylesie). W ramach zajęć doskonalących z zakresu znajomości środków ochrony indywidualnej przed bronią masowego rażenia prowadzonych przez ppor. Bartosza Malińskiego uczestnicy zaliczyli ćwiczenia przeciwchemiczne w odzieży izolacyjnej zakończone treningiem w komorze gazowej. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone przez sierż. Marka Zemłę zajęcia z obsługi technicznej oraz nauka prowadzenia kołowego transportera opancerzonego w warunkach poligonowych. Wszyscy ukończyli obligatoryjny marszobieg z bronią na 3 kilometry. Jego trasę najszybciej pokonał strz. Kamil Skorupski (JS Góra Śląska) w czasie 14 min. 54 sek. W tym miejscu należy też podkreślić wysoką sprawność wszystkich strzelców, a w szczególności braci Kamila Szymona Skorupskich (JS Góra Śląska). W próbie taktycznego przenikania przez „terytorium nieprzyjaciela” najwyżej oceniono druż. ZS Toni Szewczyka (JS Międzylesie)sekc. ZS Krzysztofa Andrychowskiego (JS Katowice). Ostatni przedmiot szkolenia stanowiło ratownictwo pola walki. Tu pod kierunkiem mjr Stanisława Napierały, wspieranego przez kpr. Piotra Kopczę, strzelcy  pogłębiali wiedzę i umiejętności praktyczne tzw. „czerwonej taktyki”. W ostatnim dniu pobytu na poligonie bazy lotniczej ćwiczących strzelców  odwiedziła  mł. insp. ZS Marta Święcicka. Pani Komendant Okręgu Śląskiego zgromadzonym na apelu końcowym pogratulowała wytrwałości i poziomu żołnierskiego wyszkolenia. Podobnie z ust przebywającego w bazie lotniczej wiceprezesa Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”, st. chor. sztab. Bogdana Fiałkowskiego popłynęły słowa uznania, których potwierdzeniem były wręczane świadectwa Przysposobienia Wojskowego oraz liczne upominki.