START MŁODYCH RATOWNIKÓW

Kandydaci do służby w pododdziale operacyjno-technicznym Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, w dniach 6 – 8 stycznia br. uczestniczyli w  treningu łączności radiowej służb ratowniczych oraz w zapoznawczym szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego. Po wielogodzinnym przygotowaniu teoretyczno-technicznym nastąpiła część praktyczna. Obejmowała między innymi  zasady bezpiecznego rozpoznania oraz znajomość technik  prowadzenia działań ratowniczych na akwenach z pokrywą lodową. W terenie ćwiczono  wykorzystując sprzęt podręczny, jak i też środki  etatowe znajdujące się na wyposażeniu Jednostki tj. pneumatyczne sanie lodowe, rzutki  i boje ratownicze. Prowadzone przez inst. PW: Sabiana Węglińskiego i Dawida Puka zajęcia, mimo szczególnie niesprzyjającej aury, 12-tu uczestników  zaliczyło na ocenę dobrą i bardzo dobrą. Niektórzy z nich, już za dwa tygodnie wezmą udział w organizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi kursie podstawowym strażaków-ratowników, którego ukończenie  stanowi jeden z warunków otrzymania przydziału służbowego do pododdziału operacyjno-technicznego JPR.  Program kursu prócz działań pożarniczych obejmował będzie ratownictwo techniczne, przeciwpowodziowe i zasady prowadzenia łączności służbowej oraz współdziałanie  z Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym. Zapewne, zanim nastąpią wiosenne roztopy, młodzi uzyskają prawo noszenia prestiżowego emblematu „BARYT”.