SREBRNE EPOLETY
SREBRNE EPOLETY

Zakończenie trzeciej, kierowanej przez por. Bartosza Malińskiego edycji Unifikacyjnego Kursu Podoficerskiego dla funkcyjnych z jednostek Korpusu Formacji Ratowniczych RP, miało szczególnie uroczysty charakter i odbyło się w wieczornej scenerii przed kapliczką Matki Boskiej Loretańskiej w bazie lotniczej JPR Baryt. W tym roku elewi musieli się zmierzyć z programem, który został znacząco rozszerzony o zagadnienia z zakresu przysposobienia wojskowego obejmujące między innymi wyszkolenie strzeleckie, taktyczne oraz obronę przed bronią masowego rażenia. Szczególnie istotnym momentem tej uroczystości, w przeddzień 102. rocznicy Cudu nad Wisłą, było złożenie przez ośmioro absolwentów ślubowania ratowniczego na sztandar tutejszej Jednostki. Odczytano też rozkaz personalny Komendanta Korpusu o mianowaniu dotychczasowych elewów na stopnie podoficerskie. Po gratulacjach nowi podoficerowie otrzymali pamiątkowe odznaki absolwenta Kursu Podoficerskiego KRF RP oraz stosowne świadectwa KP. Warto też podkreślić, że w tej grupie dwie panie z JPR: st. rat. Aleksandra Łopacińska i st. rat. Joanna Kostyra w trakcie Kursu dodatkowo ukończyły szkolenie spadochronowo – desantowe i wykonały obowiązującą w JPR normę skoków. Tym samym spełniły warunki uzyskania cenionej w tym środowisku spadochronowej gapy, tj. odznaki „pikującego orła”. Znalazło to potwierdzenie w rozkazie Komendanta Korpusu o nadaniu im tytułów i uprawnień Skoczka Spadochronowego Formacji Ratowniczych RP. Należy też odnotować fakt wyróżnienia trójki doświadczonych ratowników awansami na wyższe stopnie służbowe. W grupie osobowej podoficerów starszych znalazł się Mariusz Łydek awansujący na starszego aspiranta rat. oraz Jacek BrzezińskiMariusz Borodycz– obaj otrzymali srebrne epolety sierżantów.