SPOTKANIE POKOLEŃ „COMMANDO”

Już po raz czternasty na terenie bolesławieckich koszar odbył się doroczny zlot byłych żołnierzy 62. kompanii specjalnej „Commando”.Po uroczystym apelu, defiladzie i zawodach strzeleckich, do późnych godzin wieczornych trawły spotkania „Żołnierskich Pokoleń”. Tradycyjnie w zlocie uczestniczyło ponad 20 spadochroniarzy JPR, którzy wystawili poczet sztandarowy i posterunki honorowe przy pomniku „Commando”. Ponadto grupa rekonstrukcji historycznych „62. ks – lata 70-te” , pod dow. sierż. Marka Zemły  zaprezentowała pokaz sprzętu i uzbrojenia Grupy Specjalnej oraz działanie radiostacji agenturalnej R-354.