SPORTOWA INICJATYWA KADRY

Z inicjatywy kadry Jednostki, za zgodą jej komendanta, w Bazie Lotniczej „Baryt” powołano do życia stowarzyszenie kultury fizycznej pn. KLUB STRZELECKI „BARYT”. Starosta Jaworski, decyzją administracyjną z dnia 25 bm. usankcjonował funkcjonowanie  tego sportowego podmiotu, nadając mu osobowość prawną. Złośliwi są zdania, że teraz pozostaje  już tylko czekać na nowych olimpijczyków lub na zmianę nazwy klubu na „Pudło”.