ŚLUBOWANIE KADETÓW

W samo południe na rynku malowniczego Lubomierza miało miejsce ślubowanie kadetów – uczniów mundurowych klas pierwszych miejscowego Zespołu Szkół. W trakcie uroczystości, wieloletni wychowawca i opiekun tej młodzieży, mjr rez. Feliks Bielawski został udekorowany, nadanym przez Ministra Obrony Narodowej, złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Obecny tam komendant Jednostki wręczył uczniom kolejnego rocznika, działającej pod patronatem JPR klasy o profilu lotniczym, legitymacje służbowe kadetów Lotniczego Przysposobienia Wojskowego. Na zakończenie, licznie przybyłym gościom, młodzież zaprezentowała, perfekcyjnie przygotowane widowisko o tematyce patriotycznej. Była też tradycyjna żołnierska grochówka.