ŚLUBOWANIE I LOT MOTYLEM

Niezwykle uroczysty charakter miała zbiórka kadry JPR na wzgórzu 442. W nocnej scenerii, zgodnie z ceremoniałem, trzech nowo wcielonych podoficerów złożyło ratownicze ślubowanie na sztandar Jednostki. W życiu każdego, kto podejmuje się służby zgodnie z dewizą: „Bogu na chwałę – Ludziom na ratunek”, akt ten jest szczególnie doniosłym wydarzeniem i stanowi uwieńczenie wielomiesięcznego szkolenia. Na zakończenie zbiórki, po odczytaniu rozkazu personalnego o nadaniu stopni służbowych, zgodnie z tradycją, awansowani zostali poddani procedurze tzw. lotów „motylem”. Podobno znieśli  to dzielnie. Kolejny dzień miał już nieco odmienny charakter. Ratownicy-operatorzy pełniąc służbę wykonywali techniczne prace obsługowe na sprzęcie lotniczym. Gratulujemy im wytrwałości i życzymy sukcesów na ziemi i w powietrzu.