SILEZJANIE DALI OGNIA

Stało się to już tradycją, że pracownicy ochrony fizycznej z wrocławskiej firmy Silezjan Security, której szefuje płk. rez. Stefan Sawczak, prowadzenie celnego ognia trenują w Stanisławowie. Tym razem na dwóch osiach strzelnicy Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt” doskonalili swoje umiejętności z broni krótkiej i AKMS. Gros z nich to byli żołnierze zawodowi WP, którym rażenie celów nie sprawiało większych trudności. Strzelania nadzorował szef wyszkolenia WKS, st. chor. Marcin Cedro.