SIĘGAĆ PO PODOFICERSKIE EPOLETY
SIĘGAĆ PO PODOFICERSKIE EPOLETY

Zapadła oczekiwana od dawna decyzja o przeprowadzeniu kursu podoficerskiego KFR. Już niebawem, bo 5 października br. na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie ruszają pierwsze, rozłożone na cztery etapu zajęcia Unifikacyjnego Kursu Podoficerskiego dla funkcyjnych i aspirujących do służby w tej grupie osobowej ratowników z pododdziałów operacyjno-technicznych, wchodzących w struktury Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej. Cykl szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji dowódczych oraz młodszych specjalistów obejmuje  (weekendowe) bloki tematyczne, hasłowo określane jako: dowodzenie, ratownictwo, obronność i tradycje. Jak wyjaśnia, powołany na pełniącego obowiązki komendanta kursu, spec. rat. mgr inż. Bartłomiej Andrzejewski, pierwszy etap stanowić będą teoretyczne i praktyczne aspekty dowodzenia pododdziałem na poziomie sekcji i drużyny. Drugi to głównie zajęcia doskonalące z zakresu ratownictwa, w tym prowadzenia działań w warunkach szczególnego zagrożenia. Natomiast trzeci, ten najbardziej frapujący ratowników- szczególnie tych bez przeszłości wojskowej, ukierunkowany jest na opanowanie musztry i regulaminów oraz podstaw żołnierskiego rzemiosła. Nie zabrakło w nim również miejsca się na wybrane zagadnienia z działań kontrterrorystycznych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym dotyczących konfliktów zbrojnych. Czwarty to równie ważny, bo obejmujący historię i chlubne tradycje polskich Sił Zbrojnych, w tym antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Ten blok zawiera też szeroki wachlarz wiedzy obywatelskiej. Kadrę szkoleniową UKP stanowić będzie zespół doświadczonych instruktorów Korpusu złożony, między innymi z oficerów Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego oraz innych służb i jednostek ratowniczych. Świeżo upieczeni elewi prócz niezbędnego przygotowania teoretycznego, popartego realizacją szeregu zadań aplikacyjnych oraz udziałem w symulowanych działaniach ratowniczych, zaliczą również ćwiczenia poligonowe z elementami technik przeżycia, wojskowej taktyki oraz podstaw ratownictwa na polu walki. Program kursu uwzględnia też przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w sytuacjach specjalnych np. ogłoszenia stanu zagrożenia państwa lub wojny, kiedy to tego typu formacje zwarte stanowić będą istotny element komponentu powszechnego systemu ochrony ludności lub wsparcie sił obrony terytorialnej. Toteż czymś naturalnym jest planowane rozszerzenie tematyki szkolenia o tajniki obrony przez bronią masowego rażenia oraz wykonywanie strzelania z różnych rodzajów broni wojskowej. Najbliższe, sobotnie zajęcia zainaugurowane zostaną  wykładem pani mjr dr hab. inż. Barbary Kaczmarczyk z wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych, którego tematem będzie zarządzenia kryzysowe w czasie prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zurbanizowanych. Z uwagi na unifikacyjny charakter szkolenia, udział w nim osób pełniących służbę w stopniach podoficerów młodszych staje się obligatoryjnym. Na jego zakończenie uczestnicy zostaną poddani egzaminowi z nabytej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz sprawności fizycznej. Jego pozytywne zaliczenie stanowić będzie przepustkę dla uzyskania kolejnych podoficerskich epoletów.