RYCERSTWU ŚW. FLORIANA

Życzenia  sukcesów w służbie, wszelkiej pomyślności oraz strażackiego szczęścia, z okazji Dnia Strażaka, komendant Jednostki przekazał miejscowemu Rycerstwu św. Floriana. Specjalne gratulacje wystosował też do niestrudzonego podoficera JPR, Ernesta Krawczyka z okazji awansu do stopnia ogniomistrza.