RUSZYLI W GÓRY

Wcześnie rano, 14 lutego br. cały stan osobowy pododdziału  operacyjno-technicznego  Jednostki ruszył     w góry, by w rejonie Szrenicy ( 1.362 m n.p.m. ), zgodnie z rocznym planem szkolenia, uczestniczyć  w zimowym obozie kondycyjno-szkoleniowym. Podobno właściwe służby JPR zabezpieczyły dostateczną ilość białego puchu ( i gipsu ).