RUSZYLI W BIESZCZADY

W organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, IX Międzynarodowych Manewrach Wysokościowych pk. „Solina-2013” tut. Jednostkę reprezentować będą ratownicy Sekcji RS : por. Tomasz Kaczmarczyk i rat. spec. Piotr Pawłowicz. Natomiast z ramienia złotoryjskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP uczestniczył w nich będzie  zastępca dowódcy kpt. Piotr Dąbrowa. Ćwiczenia przeprowadzone zostaną w dniach 28 – 30 bm. w rejonie Polańczyka i na solińskim kompleksie hydrotechnicznym.