RUSZYŁ POLIGON PIERWSZAKÓW

Na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” oraz na przykoszarowym poligonie trwa szkolenie młodzieży z pierwszej klasy LO o profilu wojskowym z lubańskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL. Program letniego obozu obejmuje między innymi : podstawowe elementy taktyki, wykonywanie strzelań z AKMS i CZ-100, szkolenie wysokościowe i medyczne oraz techniki saperskie i obronę przed środkami masowego rażenia.