RUCH NA NIEBIE

Miniony weekend dla pilotów i operatorów z Sekcji Poszukiwań Lotniczych był okresem niezwykle pracowitym. Po zimowej przerwie dokonali tzw. oblotów sprzętu, a następnie intensywnie szlifowali technikę pilotażu i taktykę poszukiwań przed mającymi się odbyć w dniach 4 i 5 maja br. ćwiczeniami aplikacyjnymi Jednostki pk. „Pogórze-2013”. Zmagania lotników z uznaniem obserwował goszczący w bazie lotniczej komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej Pan płk SG Artur Wąsowski. Zapewne już niewielu pamięta, że przed laty, zanim okrzepło lotnictwo SG, samoloty JPR wykonywały również loty operacyjne w ochronie granicy państwowej na podstawie specjalnego porozumienia z ówczesnym ŁOSG w Lubaniu. Ale to chyba już jawna historia.