RATOWNIK-13 UZIEMIONY

Planowane (na piątek – 14 bm.) ćwiczenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu złotoryjskiego w zakresie przyjmowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w warunkach nocnych – zostały odwołane. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest chwilowa „niedyspozycja techniczna” maszyny. Ten element szkolenia praktycznego zostanie przeprowadzony w innym, wyznaczonym przez KW PSP terminie.