RADOSNEGO ALLELUJA

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego wszystkim pełniącym służbę w blasku dewizy „Bogu na chwałę – Ludziom na ratunek”. Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas wszystko co piękne i dobre, i niech światło Jego słowa będzie zawsze naszym drogowskazem w tej pełnej nadziei ziemskiej wędrówce.

kapelan JPR – ks. ppor. Przemysław Tur