RADOSNE PRZESŁANIE

Otwórzmy Chrystusowi Panu nasze serca i umysły, głosząc wielką radość z narodzin Bożej Dzieciny. Wszystkim ratownikom, oficerom i podoficerom oraz sympatykom Jednostki, spokojnych, rodzinnych i przeżywanych w duchu głębokiej odnowy Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości Łask Bożych w nadchodzącym 2014 roku- życzy kapelan JPR, ks. ppor. Przemysław Tur.