PROFESOR SNAJPEREM

W towarzystwie wieloletniego Przyjaciela Jednostki, lek. Janusza Chudyby, gościł w Bazie Lotniczej „Baryt” światowej sławy naukowiec, kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński. Dostojny gość zwiedził obiekty bazy i zapoznał się z tokiem służby w JPR. Uczestniczył też w zajęciach Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt” uzyskując, jak na humanistę przystało, dobre wyniki i to z różnych rodzajów broni. Szczególnie serdeczny przebieg miało spotkanie Pana Profesora z komendantem Jednostki i instruktorami WKS.