PREZYDENT W UZNANIU SŁUŻBY
PREZYDENT W UZNANIU SŁUŻBY

W uznaniu wieloletniej, wzorowej służby oraz szczególnych zasług w dziele umacniania obronności państwa i bezpieczeństwa powszechnego, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał odznaczenia czterem spadochroniarzom – oficerom i podoficerom z wchodzącej w skład Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej,  złotoryjskiej Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej. W trakcie spotkania w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, uroczystej dekoracji dokonał Wojewoda Dolnośląski, pan Paweł Hryniak.

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowany został ks. kpt. Przemysław Turkapelan JPR, ratownik i instruktor kilku specjalności, oficer Ordynariatu Polowego WP, weteran misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie i Afganistanie. Krzyżem Zasługi tej samej klasy odznaczony został również st. sierż. Artur Grądek –  szczególnie zasłużony podoficer i specjalista – ratownik medyczny,  absolwent elitarnego SKDS „Trawers” oraz wieloletni instruktor w Bazie Lotniczej JPR „Baryt”.

Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, w uznaniu osiągnięć na polu kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych i popularyzacji chlubnych tradycji WP oraz sylwetek bohaterskich żołnierzy niezłomnych podziemia antykomunistycznego,  zostali udekorowani: spec. rat. Bartłomiej J. Andrzejewskizastępca Komendanta Korpusu, szef GRP i wieloletni instruktor JPR  oraz st. chor. sztab. Marcin Cedroinstruktor JPR i szef wyszkolenia strzeleckiego BL „Baryt”, weteran misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Medalem takim został, w tym dniu wyróżniony również ks. kpt. Przemysław Tur.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie Najjaśniejszej !