POZOSTALI W GOTOWOŚCI

Z uwagi na konieczność utrzymania w podwyższonej gotowości  pododdziałów JPR w sytuacji  wzrostu poziomu zagrożenia powodziowego w rejonie zlewni Bobru, Kaczawy i Skory, decyzją  dowódcy POT odwołano planowane na dzień 26 lutego br. ćwiczenia Jednostki z zakresu działań ratowniczych na wodach górskich i szybko płynących.