POŻAR NA KOLEJOWEJ

Z objętego pożarem budynku internatu LO przy ulicy Kolejowej 14, ratownicy JPR współdziałając z innymi pododdziałami KSRG, przy wykorzystaniu technik wysokościowych, ewakuowali z zagrożonej kondygnacji 15 przebywających tam uczniów. Wstępną segregację poszkodowanych prowadzono w pneumatycznym namiocie medycznym JPR, organizując jednocześnie transport osób wymagających pilnej pomocy specjalistycznej. Na szczęście był to tylko jeden z elementów, zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP, ćwiczeń doskonalących jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu złotoryjskiego. W działaniach tych uczestniczyły dwie sekcje tut. Jednostki, dowodzone przez st. sierż. Artura Grądka i plut. Andrzeja Majewskiego.