POWRÓT Z AKCJI

W nocy powróciła do bazy Sekcja Ratownictwa Specjalnego i Sekcja Ratownictwa Medycznego. Pododdziały te, stanowiąc komponent Kompanii Gaśniczej „Złotoryja” Dolnośląskiej Brygady Odwodowej, uczestniczyły w akcji przeciwpowodziowej na szczególnie zagrożonych obszarach powiatu oławskiego.