POWRÓT DO MACIERZY

Zapadła wreszcie długo oczekiwana decyzja komendanta głównego o zmianie dotychczasowego podporządkowania operacyjnego Jednostki. Po niemal 15 latach starań, postulat kadry Bazy Lotniczej „Baryt” o włączeniu jej w struktury służb ratowniczych powiatu jaworskiego został spełniony. Tym samym wieloletnie zabiegi władz Złotoryi o przyłączenie 42 hektarowego terenu bazy do powiatu złotoryjskiego nie znalazły uznania w oczach urzędników Prezesa Rady Ministrów. Obecnie trwają rozmowy na temat wyłączenia Jednostki z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podziału jej sprzętu. Najprawdopodobniej, według wstępnych ustaleń, statki powietrzne pozostaną w Stanisławowie, a pojazdy ratownicze powędrują do macierzystej Złotoryi. W najbliższym czasie, zapewne w obecności obu starostów, na maszt w BL „Baryt” zostanie uroczyście wciągnięta flaga powiatu jaworskiego. Podobno dotychczasowy komendant JPR, na znak protestu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji i oddał się do dyspozycji miejscowej Rady Sołeckiej.