POWRÓCILI DO SŁUŻBY

Z zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego, jaki miał miejsce w rejonie Szrenicy, po kilkudniowym szkoleniu powrócił do bazy pododdział operacyjno-techniczny Jednostki. Z dniem 19 lutego br. został ponownie włączony do całodobowej służby w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.