POSZŁO JAK PO SZNURKU
POSZŁO JAK PO SZNURKU

W miniony weekend w Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej przeprowadzono dwudniowe ćwiczenia doskonaląco-integracyjne. Pierwsza, sobotnia ich część odbywała się na terenie bazy lotniczej  i obejmowała wielopoziomowy, trwający ponad 10 godzin, blok zajęć metodyczno-praktycznych. Na ten czas, w ramach współpracy, komendant  JPR  swoją „wysokościową młodzież” oddał pod jurysdykcję kadry z Search & Rescue, której przewodził inst. Jakub Ochnio. Trójka specjalistów  tej formacji od początku narzuciła właściwy stopień intensywności zajęć, oczywiście przy zachowaniu należytej staranności. Podobno tylko za sprawą panującego w tym dniu przenikliwego zimna, na odzieży ćwiczących nie zauważono wyraźnych oznak przepocenia. Natomiast w niedzielę, wczesnym porankiem uczestników zajęć przebazowano rzutem kołowym w rejon jerzmanickich Kruczych Skał, gdzie niemal w górskiej scenerii kontynuowano ćwiczenia doskonalące. Obecny tam kpt. Sławomir Durka z leszczyńskiej Komendy Powiatowej PSP, wysoko ocenił zaangażowanie ćwiczących oraz profesjonalizm prowadzących. Opinię tę wielokrotnie potwierdzili uczestnicy przedsięwzięcia. Zgodnie z wieloletnią tradycją oraz programem szkolenia JPR, kolejny etap wysokościowej edukacji odbędzie  się na początku kwietnia, w formie treningu kondycyjno-technicznego w pobliskich w Rudawach Janowickich.