POROZUMIENIE Z „KZL”

Komendant Jednostki podpisał Porozumienie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, reprezentowanym przez panią dyrektor mgr inż. Lidię Błażków. Dokument dotyczy współdziałania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i promocji zdrowia wśród młodzieży. Warto podkreślić, że owocna współpraca obu stron w zakresie szkolenia uczniów z klas ogólnokształcących o profilu wojskowym trwa już od wielu lat. Zawarte Porozumienie rozszerza wachlarz dotychczasowej współpracy.