POROZUMIENIE Z ARTYLERZYSTAMI
W sztabie 23. Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu, w dniu 18 stycznia br. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiedzy Artylerzystami a tutejszą Jednostką. 23. Brygadę reprezentował jej dowódca, płk dypl. Roman Kłosiński a JPR, komendant Jan Cz. Kusek.   Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie szkolenia    i  edukacji obronnej młodzieży ponadgimnazjalnej oraz realizacji innych przedsięwzięć w ramach zadań zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.