POLIGONOWY GALOP LICEALISTÓW
POLIGONOWY GALOP LICEALISTÓW

Szkoleniem lotniczo-technicznym z budowy płatowców oraz zajęciami w powietrzu z podstaw pilotażu samolotowego PZL-104, kadetów z klasy wojskowej o profilu lotniczym z Lubomierza- podopiecznych ppłk Feliksa Bielawskiego, zakończył się w bazie lotniczej Baryt cykl przedwakacyjnych szkoleń poligonowych dla młodzież z tzw. klas mundurowych. Obejmowały on między innymi zajęcia z budowy i obsługi broni wojskowej, wykonywanie strzelań, pokonywanie toru przeszkód oraz podstawy  taktyki lekkiej piechoty oraz elementy ratownictwa pola walki. Obecny był również wyciskacz potu i łez, czyli trening chemiczny w osławionej komorze gazowej. Prócz „nielotnych” lubomierzan z klas o specjalności obronnej, których postępy w wojskowej edukacji nadzorował instr. Łukasz Laszczyński, w następnych dniach gościła równie liczna grupa młodych bolesławian z tamtejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego. A zaraz po nich na obiektach poligonowych zjawili się mundurowi z Zespołu Szkół Elektro-Technicznych z Rakowic Wielkich. Tej i poprzedniej grupie przewodził niestrudzony weteran 62. Kompanii Specjalnej Commando, mjr Jan Kędziora. Jeszcze nie opadły dymy bitewne po wystrzałach poprzedników, a już ich miejsce na Barytowych Wzgórzach, wbiegając zajęli dowodzeni przez płk Mariusza Krzaka, strzegomscy licealiści. Za dwa tygodnie swój tradycyjny najazd zapowiedzieli, tegoroczni spóźnialscy ale podobno usprawiedliwieni, podopieczni pani Elizy Sławińskiej z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Jak podkreśla z całą mocą odpowiedzialny za realizację tego typu programów  por. Bartosz Maliński, szkolenia licealistów z klas mundurowych prowadzone w tej bazie od zawsze organizowane były bezpłatnie, a instruktorzy Jednostki wszystkie zajęcia prowadzą na zasadach pełnego wolontariatu.