POLIGONOWA PRZYGODA STRZEGOMIAN

Program trzydniowego szkolenia poligonowego uczniów drugiej klasy liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym ze strzegomskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, prowadzonego kadrę JPR w Bazie Lotniczej „Baryt” obejmował między innymi: doskonalenie strzeleckie i taktykę oraz OPBMR. Pierwszy dzień poświęcony został teorii i technice strzału oraz budowie i obsłudze wojskowej broni strzeleckiej. W kolejnym, rozpoczętym tradycyjnie zaprawą poranną, królował w całej bazie huk wystrzałów i zapach strzelniczego prochu. A wszystko to za sprawą wykonywanych przez licealistów, pod dowództwem st. chor. sztab. Marcina Cedro, strzelań  z pięciu typów broni wojskowej. Natomiast prowadzone przez st. kdt. Sabiana Węglińskiego, działania taktyczne z zakresu podstaw rozpoznania specjalnego,  przenikania w ugrupowanie nieprzyjaciela oraz technik maskowania, charakteryzowała bezszelestność i skrytość pokonywania terenu. Trzeci dzień, równie upalny jak poprzednie, nazwano „dniem słonia” z racji pewnych skojarzeń  z maskami przeciwgazowymi. W dużej mierze upłynął na wykonywaniu, w warunkach niemal tropikalnych,  ćwiczeń w szczelnej odzieży przeciwchemicznej. Na zakończenie zajęć ochrony przed bronią masowego rażenia, wszyscy obecni tam przyszłoroczni maturzyści, zaliczyli obowiązkowo pobyt w komorze gazowej. Mimo posiadania masek ochronnych,  w oczach wielu pojawiły się łzy, ale to zapewne tylko ze wzruszenia, bo poligonowa przygoda właśnie dobiegała końca.