POLIGONOWA EDUKACJA KADETÓW
POLIGONOWA EDUKACJA KADETÓW

Strzelaniem z 7,62 mm AKM-47, 9 mm PM-63 oraz z 9 mm Vis-100 uczniowie lubańskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. KZL zakończyli  swój tygodniowy, bogaty w liczne przedsięwzięcia szkoleniowe obóz Przysposobienia Wojskowego. Podopieczni mgr EIizy Sławińskiej ćwiczyli na barytowym poligonie między innymi taktykę lekkiej piechoty i prowadzenie akcji poszukiwawczej. Mieli też zajęcia z ratownictwa pola walki, bronioznawstwa i regulaminów wojskowych. Zaliczyli również tor przeszkód, marszobieg z bronią na 3000 m i nocne warty. Na zakończenie czekał ich test z wiedzy ogólnowojskowej. Podsumowując pięciomiesięczny  okres zmagań JPR w zakresie realizacji przedsięwzięć proobronnych, należy stwierdzić, że w gronie ośmiu podmiotów objętych tym działaniem, najwyższy poziom zaangażowania, wyszkolenia i dyscypliny zaprezentowali uczniowie lubańskiego KLZ-tu oraz Zespołu Szkół z Lubomierza. Edukacja wojskowa, za sprawą inst. mgr Łukasza Laszczyńskiego przebiegała na wysokim  poziomie jej efektywności. Bez wątpienia, oddzielne zagadnienie stanowi wieloletnia, trudna do przecenienia, działalność inicjatora i opiekuna kadetów klasy o profilu wojskowo-lotniczym, niestrudzonego ppłk Feliksa Bielawskiego. Za Jego sprawą ten rodzaj edukacji obejmuje zagadnienia teoretyczne, lotno-techniczne oraz działania praktyczne w powietrzu na samolocie PZL-104. Szkolenia tego typu są nierzadko wzbogacone o wykonywanie skoków spadochronowych i loty szybowcowe. Działania proobronne w minionym okresie były wspierane przez instruktorów JPR: ppłk Stanisława Napierałę, spec. rat. pil. Jacka Szczerbę, st. chor. sztab. Marcina Cedro, st. asp. pil. Zenona Durachtę, st. asp. rat. inż. Tomasza Ślizaka, st. asp. Tadeusza Żubera, sierż. rat. Marka Kośkę, sierż. rat. Filipa Gugułę, kpr. Jakuba Czarneckego, tech. rat. Olgę Lopacińską i tech. rat. Joannę Kostyrę oraz tech. pil. Jasrosława Szpaczka.