POLIGON LICEALISTÓW

Zgodnie z planem szkolenia JPR, w ramach realizacji zadań publicznych na rzecz obronności państwa MON, do Bazy Lotniczej „Baryt” na tygodniowe szkolenie poligonowe przybyła blisko 30-osobowa grupa uczniów klasy o profilu wojskowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Rozszerzony program ich wojskowej edukacji stanowi kontynuację odbytego we wrześniu ub.r. tzw. obozu unitarnego i tym razem obejmować będzie między innymi dodatkowo specjalistyczne szkolenie strzeleckie, saperskie oraz naukę obsługi i prowadzenia transportera opancerzonego.