PODWÓJNE SZCZĘŚCIE W BL BARYT

Nigdy nie było tajemnicą, że Sekcja Poszukiwań Lotniczych złotoryjskiej Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej od dawna cierpiała na poważne braki sprzętowe. Ostatnio za sprawą decyzji  Ministra Obrony Narodowej, w związku z zakupem nowych śmigłowców dla 7. Eskadry Działań Specjalnych, nastąpiła nieoczekiwana diametralna zmiana. Z rozformowanej w Powidzu Jednostki, do Bazy Lotniczej „Baryt” zostały przydzielone dwa śmigłowce typu Mi-17, o numerach bocznych 601 i 607, których aktualny resurs eksploatacyjny wynosi ponad 900 godzin. Dowództwo Sił Powietrznych zapewnia że podlegle mu jednostki służby techniczno-logistycznej w ciągu miesiąca w Stanisławowie wzniosą dwa polowe hangary, tymczasowy obiekt obsługi technicznej oraz stację paliw. Dwóch oficerów, dotychczasowych pilotów samolotowych z JPR skierowanych zostało na dwumiesięczny kurs przekwalifikowania w zakresie  pilotażu śmigłowcowego do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Przydzielone maszyny operacyjne nadal będą podlegać dowództwu Wojsk Specjalnych, jednak na co dzień wykorzystywane będą, przez powołany na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” lokalny lotniczy pododdział Obrony Terytorialnej. W oparciu o zawarte z resortem spraw wewnętrznych, specjalne porozumienie, pełnić będą również służbę w funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczym, Sekcji Poszukiwań Lotniczych JPR. Bazujące  na lądowisku operacyjnym JPR wojskowe maszyny wzbudziły ogromne zainteresowanie mieszkańców okolicznych wsi. To szczególne wydarzenie w historii tutejszej Jednostki, zapewne nie przypadkiem zbiegło się z faktem długo oczekiwanego, awansu do stopnia majora, jej dotychczasowego, wielce zasłużonego komendanta. Gratulujemy.