POD OSTRZAŁEM

Po raz kolejny kapelan JPR ks. ppor. Przemysław Tur potwierdził wszechstronność swojego wyszkolenia. W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi ukończył, prowadzony przez medyków z amerykańskich Sił Specjalnych, kurs ratownictwa na polu walki (Tactical Combat Casualty Care). Teraz prócz sprawowania opieki duchowej jest również zdolny (nawet pod ostrzałem) do zadbania o naszą doczesność. Gratulujemy!