POCZĄTEK WSPÓŁPRACY

W dniach 15 – 17 czerwca br. po raz pierwszy w Bazie Lotniczej „Baryt” gościła, pod dowództwem ppor. rez. Eryka Bendig, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu. Uczniowie z klasy o profilu wojskowym uczestniczyli w szkoleniu podstawowym, między innymi w zakresie znajomości broni strzeleckiej i sprzętu saperskiego oraz środków ochrony przed bronią masowego rażenia. Na przykoszarowym poligonie ćwiczyli strzelania z różnych rodzajów broni, zaliczyli też z powodzeniem komorę gazową oraz trenowali istotne elementy taktyki drużyny piechoty z wykorzystaniem transportera opancerzonego. Obie strony tj. Dyrekcja szkoły i Komenda JPR zapowiedziały pogłębienie współpracy w przyszłym roku szkolnym.