SZLIFOWANIE POLIGONOWYCH KRYSZTAŁÓW
SZLIFOWANIE POLIGONOWYCH KRYSZTAŁÓW

Jednym z dominujących tematów czwartego etapu Unifikacyjnego Kursu Podoficerskiego Korpusu FR RP były zajęcia wprowadzające, z dziedziny szczególnie interesującej ratowników tj. tzw. czerwonej taktyki, obejmujące podstawy medycyny pola walki. Działania praktyczne z grupą elewów przeprowadził specjalista Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR, mł. chor. rez. Krystian Wójcik – wieloletni podoficer Jednostki Wojskowej Komandosów i weteran pięciu misji PKW w Afganistanie.  Zaaplikowane ćwiczenia „w polu” obejmowały między innymi organizację ubezpieczenia i ewakuacji poszkodowanych z stref bezpośredniego zagrożonych, udzielanie pierwszej pomocy paramedycznej w warunkach ekstremalnych oraz uruchamianie procedur sił ewakuacji medycznej itp. Przetrenowany zakres umiejętności praktycznych stanowił będzie istotne uzupełnienie wiedzy uzyskanej na obowiązujących ich dotychczas „cywilnych” kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Drugim, nie mniej pasjonującym  przyszłych dowódców tematem była obrona przed broną masowego rażenia – OPBMR. W ramach pogłębiania powszechnej wiedzy z zakresu skutków jej użycia oraz możliwości im przeciwdziałania przećwiczono organizację ukryć improwizowanych oraz zastosowanie indywidualnych środków ochrony przeciwchemicznej. A tu nie obyło się bez niezapomnianych doznań związanych z wizytą w komorze gazowej. Tam pod okiem sierż. Marka Zemły, każdy z uczestników miał sposobność przetestowania na własnym organizmie skuteczności wojskowego sprzętu ochronnego w konfrontacji z prawdziwym „wyciskaczami potu i łez”.