PAMIĘĆ I ŚWIĘTOWANIE

W sobotę, 26 sierpnia br. na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” miało miejsce tradycyjne spotkanie przedstawicieli niemal wszystkich środowisk lotniczych ziemi dolnośląskiej. W trakcie uroczystości  z okazji Dnia Lotnictwa naczelnik Delegatury Południowo-Zachodniej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Jarosława Zaprzelski wręczył Komendantowi Jednostki specjalnie podziękowanie „…za pełną zaangażowania i efektywną współpracę dla dobra Lotnictwa Cywilnego”. Po części oficjalnej, w ramach  pokazów, największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja w locie repliki samolotu JPR PZL-104 (SP – HKN), przygotowana przez bryg. Piotra Kuchnio.
Wcześniej, w drodze do BL „Baryt”, Lotnicy spotkali się w Jarostowie przy obelisku upamiętniającym katastrofę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w której śmiercią lotnika zginął pilot Janusz Cygański i rat. med. Czesław Buśko. W obecności rodzin tragicznie zmarłych ratowników  i  grona przyjaciół, złożono wiąznki kwiatów i zapalono znicze.