OSTATNIE POŻEGNANIE JANKA

Delegacja Komendy Jednostki uczestniczyła w smutnej uroczystości ostatniego pożegnania śp. ogn. w st. spocz. Jana Marca. Przez wiele lat był funkcjonariuszem PSP w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Złotoryi. Po przejściu na emeryturę dalej aktywnie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardocicach. Spotykaliśmy się przy wielu akcjach na terenie złotoryjskiego powiatu. Odszedł w wielu 57 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzony został przez liczne grono strażaków.  Cześć Jego pamięci.