OSOBOWOŚĆ ROKU

Komendant tutejszej Jednostki, Jan Cz. Kusek został laureatem ogłoszonego przez wrocławski Oddział PolskaPress i przeprowadzonego przez Panoramę Legnicką plebiscytu na Osobowość Roku 2011. Komendant otrzymał największą ilość głosów spośród ponad sześćdziesięciu zgłoszonych przez Czytelników kandydatów do tego tytułu, ludzi szczególnie zaangażowanych w życie społeczne naszego  regionu. Komendantowi i wszystkim uczestnikom  konkursu – gratulujemy.