OFIARNOŚĆ NAGRODZONA
OFIARNOŚĆ NAGRODZONA

W minioną środę, 27 czerwca  br. w złotoryjskim Urzędzie Miejskim miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego, w dużej mierze o przeznaczeniu medycznym,  dla  Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej. Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński działając w imieniu i z upoważnienia darczyńców, w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Tomasz Herbut, dokonał formalnego przekazania sprzętu dowódcy Sekcji Ratownictwa Medycznego, st. asp. rat. mgr inż. Andrzejowi Majewskiemu, któremu towarzyszyli ratownicy JPR: ppor. mgr Konrad Pałkatech. rat. inż. Piotr Pawłowicz. Jak podkreślił przedstawiciel darczyńców środki na zakup tego specjalistycznego wyposażenia pochodziły z dwóch źródeł. Jednym z nich jest Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. To dzięki niemu w ręce ratowników trafił defibrylator z kardiomonitorem Lifepak 20E oraz dwa mierniki wielogazowe o łącznej wartości ponad 34 tyś. zł. Natomiast za sprawą Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego potencjał sprzętowy Jednostki wzbogacił się o zestaw ratowniczy R1 (w torbie, z opatrunkami Water Jel, kompletem szyn Kramera oraz deską ortopedyczną Iron Duck), respirator micro VENT Advanced, a także system transportowy SKED. Należy dodać, że dzięki przychylności mieszkańców Złotoryi wyrażonej w obywatelskim głosowaniu, nasz projekt  jako jeden z trzech najwyżej ocenionych , zakwalifikował się do realizacji. Jego  koszt opiewał na blisko 17 tysięcy zł.  Środowe spotkanie w Magistracie stało się również okazją do zaprezentowania walorów, tak oczekiwanej w JPR, kamery termowizyjnej, zakupionej niedawno ze środków samorządowych Gminy Miejskiej. Sekcja Ratownictwa Medycznego w Jednostce od lat zajmuje pierwszą lokatę  pod względem ilości udziałów w akcjach ratowniczych i innych formach specjalistycznej aktywności na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Od zeszłego roku dysponuje  również wysokiej klasy specjalistycznym pojazdem uprzywilejowanym dużej mobilności, tj. samochodem lekkim ratownictwa medycznego (LSRM) na podwoziu VW Crafter.  Warto też wspomnieć, że na przestrzeni minionych blisko 30 lat, ten składający się wyłącznie ze spadochroniarzy, pododdział ratowników zapisał wiele chlubnych kart obywatelskiej aktywności nie tylko na obszarze powiatu i województwa, ale i w wielu innych rejonach Rzeczypospolitej. Ich ofiarność, profesjonalizm i zaangażowanie  pozwoliły na sprawne  udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, między innymi w wypadkach komunikacyjnych (nierzadko na autostradzie A4), w innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia zdarzeniach. Sekcja ma też trudne do przecenia osiągnięcia w zabezpieczeniu medycznym setek ćwiczeń, pokazów i imprez, w tym o charakterze masowym. Gwarantem właściwego wykorzystania pozyskanego sprzętu jest od lat obowiązujący w JPR wysoki poziom oddania ratowniczej służbie.

(Sporz. M. M.)