ODPRAWA ZE STRZAŁAMI W TLE
ODPRAWA ZE STRZAŁAMI W TLE

W bazie lotniczej Baryt odbyła się okresowa odprawa kadry dowódczej jednostek organizacyjnych Korpusu Formacji Ratowniczych RP. Spotkaniu temu przewodniczył zastępca komendanta KFR ds. operacyjnych, st. spec. rat. Bartłomiej Andrzejewski, a jego dominującym tematem było rozszerzenie dotychczasowych programów szkoleń doskonalących o szczególnie istotne elementy Przysposobienia Wojskowego jako cyklu obligatoryjnego dla całych stanów osobowych podległych pododdziałów operacyjno-technicznych. Dużo uwagi poświęcono udziałowi w nich ratowników paramedycznych, dla których za priorytetowe uznano zagadnienia z zakresu tzw. czerwonej taktyki tj. podstaw medycyny pola walki. W części praktycznej  przedstawiciele jednostek: GRD Dziesław, GRP Proboszczów oraz JPR Złotoryja uczestniczyli w prowadzonych przez kadetów PW zajęciach z bronioznawstwa. Kolejnym punktem było wykonywanie na obiekcie Wojskowego Klubu Strzeleckiego Baryt tury strzelań szkolnych z kilku rodzajów broni wojskowych. Nad bezpiecznym przebiegiem tej części ogniowej edukacji czuwali specjaliści od uzbrojenia: st. chor. sztab. Marcin Cedroinst. Jakub Ciszewski.